Bel ons

Mail ons

Over ons

Doelgroep

Het moet je maar overkomen: je verliest je werk, je wordt ziek, je krijgt een ongeval, je moet je land verlaten omwille van oorlog, je huwelijk loopt op de klippen en je komt er alleen voor te staan, je zaak gaat failliet, je wordt geboren in een kansarm gezin… dan is de kans groot dat je verzeilt in armoede.

Onze bijzondere aandacht gaat naar de stijgende kinderarmoedecijfers in de samenleving. Hiervoor doen wij speciale inspanningen.

missie

Bij vzw Sint-Vincentius Heusden-Zolder werken een 80-tal gedreven vrijwilligers samen aan de realisatie van een belangrijke missie:

Voor de mensen in armoede in Heusden-Zolder willen wij een verschil maken, zowel door materiële ondersteuning (voeding, kleding, huisraad) als door het bieden van een luisterend oor. Wij willen bijdragen aan een beter leven voor kwetsbare mensen in de samenleving en dit ongeacht hun afkomst, geloofsovertuiging of oorzaak van hun situatie.

Visie en waarden

Overtuigd van de gelijkwaardigheid van ieder mens trachten we de levensomstandigheden van kwetsbare gezinnen te verbeteren zodat zij meer kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

Respect voor ieder medemens resulteert in de  acceptatie van elke klant, zonder vooroordelen én in een onvoorwaardelijke waardering van zijn persoon, niet omdat hij het verdient, maar louter om wie hij is.
Solidariteit met de kwetsbare medemens is een drijfveer van elke vrijwilliger. 

Wij geloven in groeikansen van mensen en werken aan empowerment, “sterker-maken”, zodat zij het leven terug zelfstandig aankunnen. Daarom vermijden we overbescherming, bieden waar mogelijk keuzevrijheid aan en vragen een symbolische minimale bijdrage voor sommige materialen.
Discretie en privacy dragen we hoog in het vaandel.

Netwerken en partners

vzw Sint-Vincentius Heusden-Zolder maakt deel uit van een groot internationaal netwerk nl. Vincentius à Paulo.

In België worden wij ondersteund door een nationale eenheid en een provinciaal bestuur.

Armoedebestrijding vraagt een brede  en gestructureerde  aanpak. Daarom slaan wij op lokaal vlak de handen in elkaar met andere instanties en verenigingen met een gelijkaardige opdracht, zoals het Lokaal Bestuur (dienst Welzijn), het Sociaal Huis, het CAW, Kind en Gezin, de Bark, de Kringwinkel Reset en andere welzijnsorganisaties.

Onze werking is echter maar mogelijk mits de gewaardeerde materiële en financiële steun van winkels,  service-clubs, scholen, verenigingen en last but not least van de vele genereuze burgers binnen en buiten de gemeente.

armoede

Een te laag of onzeker inkomen is een belangrijk aspect van armoede.  Ook een lage scholing, een zwakke positie op de arbeidsmarkt, een onveilige of te dure woning, een zwakke fysieke of psychische gezondheid kunnen mee aan de basis liggen.

Armoede is mogelijk ook een gebrek aan sociale contacten, een moeilijke gezinssituatie met daarbij de dagelijkse onzekerheid, schaamte en stress. Armoede staat voor een kluwen van achterstellingen op verschillende domeinen.

Historiek

1996

Vincentius wordt opgericht door 4 vrijwilligers die ondersteuning bieden aan 10 gezinnen, hoofdzakelijk op vlak van voeding

1996

1998

We verhuizen van de Brugstraat naar de Sint-Lutgardisstraat, onze winkel wordt geboren

1998

1999

We organiseren onze eerste eetdag

1999

2008-2009

Start van de samenwerking met de kringwinkel en de Bark

 
2008-2009

2010

Verbouwing en uitbreiding van voeding en winkel

 
2010

2012

Start themaverkoop : speelgoed en schoolgerief, verzorgings- en onderhoudsproducten

2012

2013

De mammies installeren zich in ons gebouw.

2013

2017-2018

Start van Joepie Jarig en persoonlijke ondersteuning (Onthaal)

2017-2018

2020

80 vrijwilligers ondersteunen 180 gezinnen

2020

2020

Uitbreiding gebouw met magazijn en carport

Voeding : overstap naar winkelconcept

2020

2021

Viering 25-jarig bestaan!

2021

2021

Herinrichting onthaallokaal

Start project GROEI!

VZW de Koepel wordt VZW Sint Vincentius Heusden-Zolder

Opendeurdag

2021

2022

Opening winkel De Kruidenier

Vernieuwing erfpacht gebouw

2022